Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej
we Wrocławiu

Podstawy

PODSTAWY MAKROBIOTYKI

Utrata zdrowego rozsądku jest chorobą XX wieku. Tracimy go, niszcząc Ziemię, jej bogactwa naturalne, zasoby żywności, jej atmosferę. Tracimy go, doprowadzając do głodu na świecie, do ogromnych dysproporcji bogactwa w różnych krajach, do wojen. Wbrew zdrowemu rozsądkowi tworzymy świat nam wrogi. Świat zbyt szybkich zmian, pośpiechu, niestabilny, świat, za którym nie nadążamy.

Wyrazem utraty rozsądku jest stan zdrowia ludzi, odejście od praktykowanego przez tysiące lat sposobu życia i odżywiania opartego na tradycji, rytmie zmian w przyrodzie, porach roku itp. Jednocześnie zdrowie dla większości ludzi pozostaje najwyższą wartością. Coraz mniej rozumiemy od czego zależy zdrowie. Mamy mniejsze poczucie wpływu na jego tworzenie.

Celem promocji zdrowia jest zwiększanie wpływu na stan własnego zdrowia i indywidualnej odpowiedzialności za nie. Osiągnięcie tego jest możliwe poprzez lepsze rozumienie tego czym jest zdrowie, jakie czynniki decydują o jego utrzymaniu, czyli poprzez zwiększanie naszej świadomości zdrowotnej oraz poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności i technik radzenia sobie w konkretnych sytuacjach.

Znakomitą rolę w procesie budowania własnej, indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie pełnić może makrobiotyka. Jest ona oparta na obserwacji, odczuciu, doświadczeniu. Oznacza elementarną umiejętność rozeznania się w świecie, zachowywania równowagi i niezależności. Jest to także odpowiedzialność za siebie, swoje życie i zdrowie, tzn. uznanie siebie jako siły sprawczej w życiu, w stwarzaniu sytuacji i stanów, ale także wychodzenia z nich. Najlepiej to widać w sprawach zdrowia, jeśli umiemy rozpoznać przyczynę choroby i przywrócić organizm do zdrowia bez obarczania odpowiedzialnością lekarzy.

Makrobiotyka jest jedną z dróg do wiedzy o sobie, wprowadzania i utrzymywania równowagi i ładu we własnym ciele, wyczuwania jego potrzeb. Jest także ogromną wiedzą o innych ludziach, o przyrodzie, o prawach rządzących światem. W ten sposób przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Dostarcza wiedzy i praktycznych umiejętności rozpoznawania energii pożywienia, dopasowywania jej do pór roku, klimatu, aktywności fizycznej, płci i wieku poprzez to zwiększa poczucie zaradności.

Czy wiesz że...

Napój z kuzu pomaga zrelaksować umysł i ciało. Jest szczególnie polecany dzieciom; u małych obniża gorączkę. Skutecznie przeciwdziała problemom żołądkowym i jelitowym oraz hipoglikemii, skurczom pojawiającym się przed i po menstruacji, napięciu spowodowanemu nadmiernym spożyciem produktów yang, takich jak chipsy, krakersy i inne twarde wyroby pieczone.

Napój z kuzu